In hoeverre is een dgje uit noodzakelijk?

Marcel Warnaar, onderzoeker van het Nationaal Instistuut Budgetvoorlichting, vertelt dat het niet vergelijkbaar is met voedsel en een dak boven je hoofd, maar het is wel van belang voor je sociale leven.

De impact van armoede is groot op het sociale leven zeker met mijn 2 kinderen, daar staan mensen niet bij stil.
Bij een uitnodiging van vrienden of schoolvrienden feest of verjaardag dan ben ik gelijk aan het rekenen.
Voorheen verzon ik een smoes, nu meld ik dat het financieel niet kan missen en kinderen willen niet met lege handen naar feest!

Ik voelde mij dan bezwaard en gefaald omdat ik geen geld had, het blijf puzzelen zeker bij onverwachte uitgaven. Met de jaren ben ik creatiever geworden en voor alles is een oplossing!

Deel je het voor mij