Er zijn tegenwoordig” Aandachtbanen “dat is positief in de gezondheidszorg
De bekostiging van aandachtbanen.
Het salaris van aandachtzorgers wordt gefinancierd uit de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren.
Zij betalen dit uit de wet Langdurige zorg.
Voor het toeleiden van mensen naar aandachtbanen kunnen verpleeghuizen transitiemiddelen aanvragen.
Gemeenten dragen bij vanuit de Participatiewet.

Het traject Basis van de arbeidsmarkt van het Programma Sociaal Domein onderzocht of verpleeghuizen de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor aandachtbanen en op- en toeleiding mogen inzetten.
Dit leek namelijk niet vanzelfsprekend omdat het om banen gaat waar geen zorgdiploma voor nodig is.

 

Lees het hele artikel op Programma Sociaal Domein

Deel je het voor mij